Hammarlands församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD KALENDER • MEDIA • TV

Media

TELEFON
+358 (0)18 36029
EPOST
hammarland@evl.fi
WEBB
http://evl.fi/EVLsv.nsf
POSTADRESS
Prästgårdsgatan 41
22240 AX-22240 Hammarland, Åland
BESÖK OSS
Hammarlands församling
Prästgårdsgatan 41, Hammarland