Hammarlands församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
Genom sjuhundra år har S:ta Catharina i Hammarland bjudit till gemenskap. Även nu. Du är väntad!
Foto: från kyrkor.ax

Välkommen till Hammarlands församling!

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 

Pastorskansliet öppet måndag och fredag kl 10-12.00, tel +35818-36029.
Telefontid måndag-fredag 10-12, tel. +3581836029

 

Personal:

Jon Lindeman(tf. kyrkoherde), vakant (kantor), Marianne Hägglund (tf. diakoniarbetare), Maria Ek (ekonom/kanslist), Gustav Engström (församlingsvaktmästare), Ralf Fagerholm (fastighetsskötare)

NYHETER

KALENDER

söndag 19/01 kl 12:00
Högmässa

Ingemar Johansson,, Kjell Frisk


Plats: Catharina kyrka


måndag 20/01 kl 12:30
Symöte i Catharinagården
Varannan måndag, jämna veckor, med diakoniarbetare Marianne Häggblom.
Plats: Catharinagården


måndag 20/01 kl 18:00
Barnkör

Ledare: Kjell Frisk, 0457-3425552


Plats: Catharinagården


måndag 20/01 kl 19:00
Kyrkokör
Plats: Catharinagården


onsdag 22/01 kl 13:00
Sångstumd på Hammargården

Sångstund med Marianne Häggblom och Kjell Frisk


Plats: Hammargården


Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Bön

Sång/Kör

TELEFON
+358 (0)18 36029
EPOST
hammarland@evl.fi
WEBB
http://evl.fi/EVLsv.nsf
POSTADRESS
Prästgårdsgatan 41
22240 AX-22240 Hammarland, Åland

BESÖK OSS

Hammarlands församling
Prästgårdsgatan 41, Hammarland

Hitta hit