Hammarlands församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
Genom sjuhundra år har S:ta Catharina i Hammarland bjudit till gemenskap. Även nu. Du är väntad!
Foto: från kyrkor.ax

Välkommen till Hammarlands församling!

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 

Pastorskansliet öppet måndag och fredag kl 10-12.00, tel +35818-36029.
Telefontid måndag-fredag 10-12, tel. +3581836029

 

Personal:

Markus Kallatsa (tf. kyrkoherde), Christian Juslin (kantor), Maria Ek (ekonom/kanslist), Ralf Fagerholm (fastighetsskötare)

 

Hammarlands församling söker en FÖRSAMLINGSVAKTMÄSTARE och en DIAKONIARBETARE.

Hammarlands församling söker en

församlingsvaktmästare

i arbetsavtalsförhållande, heltid.

Hammarlands församling har omkring 1200 medlemmar. Församlingen har sex anställda.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att förbereda för gudstjänster och förrättningar i kyrkan eller i församlingens övriga utrymmen, att närvara vid gudstjänster och förrättningar och därvid biträda tjänstgörande präst, att handha vården av de kyrkliga textilierna samt inventarierna, att städa kyrkorummet och församlingens övriga lokaler, att ombesörja öppning och stängning av kyrkan, att tillse att ljudanläggningen fungerar, att övervaka kyrkklockornas underhåll, att bistå anhöriga vid val av gravplats samt handha gravförteckningen, att handha skötseln av församlingens fondgravar och övriga gravar som församlingen åtagit sig att sköta, att delta i skötseln av gravgården samt att vikariera för fastighetsskötaren vid semester och andra ledigheter. Detaljerad arbetsbeskrivning finns.

Behörighetskrav

Medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter räknas som en merit.

Lön

Enligt Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal, kravgrupp 402 (2050 € / månad). Utöver detta betalas en årsbunden lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Ansökningshandlingarna ska vara Hammarlands församling tillhanda senast 4 oktober 2019 kl. 15.

Ansökan med CV skickas till:

Hammarlands församling/ansökan

Prästgårdsgatan 41

22240 Hammarland

eller per epost: hammarland@evl.fi

Mer information

Mer information om arbetet som församlingsvaktmästare får du av t.f. kyrkoherde Markus Kallatsa, 0457 342 5047.

Hammarlands församling söker en

diakoniarbetare

i tjänsteförhållande, 60 % av heltid.

Hammarlands församling har omkring 1200 medlemmar. Församlingen har sex anställda.

Arbetsuppgifter

Diakoniarbetaren i Hammarlands församling ansvarar för diakoniarbetet i Hammarlands församling. Arbetsuppgifterna är bland annat att hjälpa på olika sätt dem som har det svårast, göra hembesök, idka själavård, ordna och leda olika gruppsamlingar, organisera insamlingen Gemensamt ansvar, utbilda och utrusta frivilliga medarbetare, vara sekreterare för diakoni- och missionsdirektionen samt utföra andra uppgifter på begäran av förman. Diakoniarbetaren samarbetar med andra församlingsanställda, med diakoniarbetare i andra åländska församlingar samt med olika hjälporganisationer och samarbetspartners.

Behörighetskrav

Medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Diakon- eller diakonissaexamen enligt Kyrkans författningssamlings beslut nr 124.

(I brist på behöriga sökanden kan församlingen anställa en tidsbunden tf. diakoniarbetare.)

Lön

Enligt Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal, kravgrupp 502 (2 345,76 € / månad). Utöver detta betalas en årsbunden lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Ansökningshandlingarna ska vara Hammarlands församling tillhanda senast 4 oktober 2019 kl. 15.

Ansökan med CV skickas till:

Hammarlands församling/ansökan

Prästgårdsgatan 41

22240 Hammarland

eller per epost: hammarland@evl.fi

Mer information

Mer information om tjänsten som diakoniarbetare får du av tf. kyrkoherde Markus Kallatsa, 0457 342 5047.

NYHETER

KALENDER

söndag 22/09 kl 12:00
Högmässa

i kyrkan

Markus Kallatsa och Kaj-Gustav Sandholmtorsdag 26/09 kl 12:00
Herrlunch

i Catharinagården
Anmäl dig genom att ringa till kansliet (018 36029).söndag 29/09 kl 12:00
Högmässa med konfirmandinskrivning

i kyrkan

Markus Kallatsa och Christian JuslinSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Bön

Sång/Kör

TELEFON
+358 (0)18 36029
EPOST
hammarland@evl.fi
WEBB
http://evl.fi/EVLsv.nsf
POSTADRESS
Prästgårdsgatan 41
22240 AX-22240 Hammarland, Åland

BESÖK OSS

Hammarlands församling
Prästgårdsgatan 41, Hammarland

Hitta hit