Hammarlands församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUDKALENDERMEDIATV
Genom sjuhundra år har S:ta Catharina i Hammarland bjudit till gemenskap. Även nu. Du är väntad!
Foto: från kyrkor.ax

Välkommen till Hammarlands församling!

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 

Pastorskansliet öppet ti-on 9 -12, tel +35818-36029.
Telefontid ti-on 9 -12, tel. +3581836029

 

Kontakt:

Kansliet  36029 (ti-on kl 10-12), Prästgårdsgatan 41, 22240 Hammarland

hammarland@evl.fi

Kyrkoherde Berndt Berg 018-36015

Ekonom/kanslist: Maria Ek 018-36029

Församlingspastor Jean Banyanga 358-457-3458415

Kantor Kjell Frisk 0457-3425552

Diakoniarbetare Marianne Hägglund 0457-3425047

Fastighetsskötare Ralf Fagerholm 0457-3425048

Församlingsvärd Ann-Mari Hinders 0457-3455977

På grund av de skärpta restriktioner som nu gäller kan högst 10 personer delta vid helgmålsbönerna och gudstjänsterna. Meddela därför helst på förhand om du önskar delta. Ifall du vill delta i Skärtorsdagens nattvardsgång bör du också meddela på förhand till tf khde Berndt Berg 044-0500564. Gudstjänster och helgmålsböner sänds tills vidare på webben. Följ gärna med där! Du hittar gudstjänsterna på vår FB-sida: facebook.com/hammarland.evl/

 

Aktiviteter när läget åter tillåter: 

Catharina sykrets träffas måndagar kl 12.30 (jämna veckor). 

Klapp & Klang samlas i Catharinagården, torsdagar klockan 10:30. 

Catharina-Larskören övar måndagar kl 18.30 i Catharinagården. 

Herrlunchen i Catharinagården återupptas när läget tillåter. Föranmälan till kansliet två dagar före. 

 

 

 

 

 

NYHETER

Snart är vi tillsammans på riktigt!
Kyrkofullmäktige i Hammarlands församling beslöt 10.03.2021 meddela till domkapitlet i Borgå stift att församlingen omfattar den utredning och det förslag till sammanslagningsinstrument som Clas Abrahamsson utarbetat inför samgången mellan Eckerö och Hammarlands församlingar. Domkapitlet har 16.03.2021 behandlat församlingens utlåtande. De handlingar som behövs för sammanslagningen sänds från domkapitlet till kyrkostyrelsen, som väntas behandla ärendet vid sitt maj-möte och formellt besluta att en ny gemensam Eckerö-Hammarlands församling grundas från inkommande årsskifte.
Kyrkofullmäktige i Eckerö församling har fattat likalydande beslut.

KALENDER

söndag 18/04 kl 11:00
Gudstjänst på den goda herdens söndag

Präst: Berndt Berg, kantor: Kjell Frisk, vaktmästare: Ann-Mari Hinders.lördag 24/04 kl 18:00
Helgmålsbön i Hammarlands kyrka

Präst: Jean Banyanga, kantor Catherine Frisk Grönberg, kyrkväktare: Ann-Mari Hinders.Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Bön

Sång/Kör

TELEFON
+358 (0)18 36029
EPOST

WEBB
http://evl.fi/EVLsv.nsf
POSTADRESS
Prästgårdsgatan 41
22240 AX-22240 Hammarland, Åland

BESÖK OSS

Hammarlands församling
Prästgårdsgatan 41, Hammarland

Hitta hit