Hammarlands församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
Genom sjuhundra år har S:ta Catharina i Hammarland bjudit till gemenskap. Även nu. Du är väntad!
Foto: från kyrkor.ax

Välkommen till Hammarlands församling!

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 

Pastorskansliet öppet måndag och fredag kl 10-12.00, tel +35818-36029.
Telefontid måndag-fredag 10-12, tel. +3581836029

 

 

 

 

 

Information om verksamheten under den tid som undantagstillstånd råder

 

1.      Gudstjänst firas i kyrkan söndagar kl. 12, skärtorsdagen kl. 18, långfredagen kl. 12 och påskdagen kl. 13 Gudstjänsten är inte öppen för allmänheten, men kan följas av de boende på Hammargården och genom Hammarlands församlings facebookgrupp.

 

2.      Kyrkan är öppen varje söndag kl. 13-15. Möjlighet till samtal med präst och enskild nattvard för den som vill.

 

3.      Diakonin fungerar som vanligt. Vid diakonala ärenden kontaktar man diakon Marianne Hägglund, tel. 0457-3425047 eller församlingspastor Ingemar Johansson, tel. 0457-5110261. Församlingen kan hjälpa med praktiska problem som orsakas av undantagstillståndet, t.ex. åka och handla åt den som inte kan lämna sitt hem.

 

4.      Alla församlingens olika grupper är inställda tills vidare.

 

5.      Skriftskolan samlas inte under rådande omständigheter. Det blir ingen konfirmation på påskdagen som planerat. Nytt datum för konfirmation är den 7.6, men detta kan ännu komma att ändras om omständigheterna kräver det.

 

6.      Vid begravningar och dop begränsas deltagandet till de närmast anhöriga. Vad det betyder i praktiken diskuterar familjen tillsammans med prästen. Ta kontakt med Ingemar Johansson, tel. 0457-5110261, om det är aktuellt med begravning eller dop i din familj så försöker vi tillsammans hitta en bra lösning.

 

7.      Pastorskansliet är inte öppet under tiden för undantagstillstånd, men ärenden kan skötas på telefon eller genom mejl.

 

Förhållningsreglerna kan ändras kontinuerligt. Kolla församlingens facebookgrupp och kyrktorget.se/hammarland för uppdaterad information

 

För söndagens kollekter hänvisas till respektive organisations hemsida:
22.3 Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.
29.3 Gemensamt ansvar.
5.4   Svenska Lutherska Evangelieföreningen r.f.
9.4   Finska missionssällskapet r.f.
10.4 Svenska Lutherska evangeieföreningen r.f.
12.4 Finska Bibelsällskapet r.f. 
19.4 Mediamission Budbärarna r.f.
26.4 Matbanken på Åland.

 

Kontaktuppgifter:

 

Kansliet  36029 (vardagar kl. 10-12)

Kyrkoherde Jon Lindeman 0400-951734

Församlingspastor Ingemar Johansson 0457-5110261

Församlingspastor Laura Serell (skriftskolan) 0457-3453753

Kantor Kaj-Gustav Sandholm 040-0796307

Kantor Kjell Frisk 0457-3425552

Diakoniarbetare Marianne Hägglund 0457-3425047

Fastighetsskötare Ralf Fagerholm 0457-3425048

 

 

 

 

NYHETER

KALENDER

torsdag 02/04 kl 15:30
Skriftskola

Skriftskoleundervisningen är inställd p.g.a. coronasituationen.


Plats: Catharinagården


söndag 05/04 kl 12:00
Palmsöndagens gudstjänst

Gudstjänsten är inte öppen för allmänheten, men kan följas i församlingens facebookgrupp och av de boende på Hammargårdentorsdag 09/04 kl 15:30
Skriftskola

Skriftskoleundervisningen är inställd p.g.a. coronasituationen.


Plats: Kyrkan


torsdag 09/04 kl 18:00
Skärtorsdagens nattvardsgudstjänst.

Gudstjänsten är inte öppen för allmänheten, men kan följas i församlingens facebookgrupp och av de boende på Hammargårdenfredag 10/04 kl 12:00
Långfredagens passionsgudstjänst.

Gudstjänsten är inte öppen för allmänheten, men kan följas i församlingens facebookgrupp och av de boende på HammargårdenSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Bön

Sång/Kör

TELEFON
+358 (0)18 36029
EPOST
hammarland@evl.fi
WEBB
http://evl.fi/EVLsv.nsf
POSTADRESS
Prästgårdsgatan 41
22240 AX-22240 Hammarland, Åland

BESÖK OSS

Hammarlands församling
Prästgårdsgatan 41, Hammarland

Hitta hit