Finström-Geta församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD KALENDER • MEDIA • TV

Media

TELEFON
Telefon +358 (0)18 423 30
Mobil +358 (0)400 951 734 (kyrkoherde)
EPOST
Epost
WEBB
http://www.finstromgeta.ax/
www.facebook.com/pages/Finstr%C3%B6m-Geta-f%C3%B6rsamling/247608125369339
POSTADRESS
Pålsbölevägen 258
0 AX-22310 Pålsböle, Åland
BESÖK OSS
Finström-Geta församling
Pastorskansliet, Pålsbölevägen 258, Pålsböle