Januari

20
SÖN

Ekumenisk gudstjänst i Närpes kyrka

 

24
TOR

Gemensamt möte i Filadelfia, Carl-Gustav Severin

 
Februari

3
SÖN

Församlingens årsmöte