December

11
SÖN
17:00 Gudstjänst med nattvard

Medv. Niklas Lindén, sång av Himlakapellet


 

18
SÖN
17:00 Vi samlas kring krubban. Kropp, själ och hjärta-samling

Grupp 4 ansvarar