Juli

21
SÖN
11:00 Ekumenisk högtidsgudstjänst i Brunskogs kyrka (Gammelvala)

10.30: Kyrkbåten kommer 10.45. Marsch upp till kyrkan med spelmansmusik 11.00: Ekumenisk gudstjänst med Brunskogs spelmanslag, kyrkokör, Karin Jansson mfl.


 

28
SÖN
18:00 Gudstjänst med grillkväll på Soterud

Medv: Ebbe Sundström, Karlstad, Anna Danielsson mfl.