Maj

9
SÖN
10:00 Webbsänd gudstjänst

Niklas Lindén och Omsorgsgrp.2 ansv.


Läs mer: Se församlingens hemsida: www. tallaskyrkan.se

 

10
MÅN
Heldag Mån-sön. varje vecka: Pilgrimsvandring i Edane. Utgår från torget vid affären.

Mer info om ledens sträckning på anslagstavlan vid torget. Välkommen att gå den och att reflektera över frågeställningarna efter vägen!


 

17
MÅN
Heldag Pilgrimsvandring i Edane. Utgår från torget vid affären. Mån-sön. varje vecka

Mer info om ledens sträckning på anslagstavlan vid torget. Välkommen att gå den och att reflektera över frågeställningarna efter vägen!