Januari

23
SÖN
10:00 Ekumenisk gudstjänst i Tallåsk:an

Medv. Charlotte Mackenrott, Niklas Lindén, Martin Frykberg mfl. 


 

30
SÖN
16:00 Kropp, Själ och Hjärta-gudstjänst

Utgår från materialet "Färdplan" från Equmeniakyrkan. Oms.grupp 1 ansv..