Februari

23
SÖN
11:00 Missionskväll

Mellbyns missionshus

Steven David


 
11:00 Gudstjänst

Steven David föreståndare för Hindustani Covenent Church

Herman Gunner

Kyrklunch


 

26
ONS
10:30 Onsdagsträffen


Sven Smedberg   Mitt Grekland


 
Mars

1
SÖN
11:00 Gudstjänst med nattvard

P-O Sveder Renklint

Con Anima


 

7
LÖR
17:00 Familjekväll

Laga taco-ta med så det räcker till Din familj

Föredrag:Linda Andernach Johannesen  

Familjens kristna liv.


 

8
SÖN
11:00 Gudstjänst

Linda Andernach Johannesen

Ungdomarnas lovsångsband

Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete


 

11
ONS
10:30 Onsdagsträffen

Onsdagsträffen

Ann-Christin Karlsson  "Praktiska tips på hur vi lever mer hållbart"


 

12
TOR
18:00 Bibelkväll med pizza

Om Apostlagärningarna. Storsamling för fastegrupperna, men alla välkomna.Barnvakt finns. 40kr för halv pizza

Anmälan t "linda@equmeniakyrkanarvika.se" senast 8/3


 

15
SÖN
11:00 Gudstjänst

Linda Alexandersson

Torbjörn och Anneli Svahn

Välkomnande av nya medlemmar


 
18:00 Mellbyns missionshus

Frykmans liv och sånger

Anders Andersson


 

18
ONS
10:30 Onsdagsträffen

Onsdagsträffen

Anders Bernspång  "Blott en dag" en berättelse om Lina Sandell varvad med sånger.


 

22
SÖN
11:00 Equmeniagudstjänst

Equmeniagudstjänst. P-O Sveder Renklint, Smulorna, scouter.


 
18:00 Musikgudstjänst

Emma Carlsson. "En tro som bär".


 

25
ONS
10:30 Onsdagsträffen

Onsdagsträffen 

Peter Adolfsson Himalayaexpeditionen/Mount Everest


 

26
TOR
18:00 Arvika Kristna Råds årsmöte.

Hos Frälsningsarme´n


 

28
LÖR
10:00 Loppis

Loppis och servering 10.00-14.00


 

29
SÖN
11:00 Gudstjänst

P-O Sveder Renklint, Arild Trosberg


 
April

5
SÖN
11:00 Palmsöndagsgudstjänst

Linda Alexandersson

Gemenskap


 

8
ONS
10:30 Onsdagsträffen

Onsdagsträffen

Linda/P-O  ev Mats Kästel


 

9
TOR
18:00 Getsemanestund m nattvard

Linda Alexandersson

Ungdomar


 

10
FRE
11:00 Långfredagsgudstjänst

Linda Alexandersson

Elisabeth Henriksson


 

12
SÖN
11:00 Påskdagsgudstjänst

P-O Sveder Renklint

Old Boys Singers


 

15
ONS
10:30 Onsdagsträffen

Onsdagsträffen

Rebellkirurgen Erik Erichsen-en läkargärning utöver det vanliga.


 

19
SÖN
11:00 Gudstjänst

P-O Sveder Renklint

Ulf och Joel Pehsson


 

22
ONS
10:30 Onsdagsträffen

Onsdagsträffen

Anna-Lena o Sören Skårsjö  Equmeniakyrkans missionsprojekt i

Ryssland och andra upplevelser.


 

23
TOR
19:00 Församlingsmöte

 

26
SÖN
11:00 Gudstjänst

Maria Hassani, Ing-Britt Zaars, Ulrika Nilsson Lidström och Nisse Liljedahl. Insamling till pastors-och diakonutbildning.


 
18:00 Mellbyns missionshus

"Arvika via Sydney till Musikhögskolan i Stockholm." Professorn i kördirigering, Mats Nilsson


 

29
ONS
10:30 Onsdagsträffen

Onsdagsträffen

Anders Andersson Sjunger och berättar


 
Maj

3
SÖN
11:00 Gudstjänst med nattvard

Linda Alexandersson, Praises


 

10
SÖN
11:00 Gudstjänst

Linda Alexandersson, Helena Johannesson


 
18:00 Mellbyns missionshus

Vårkonsert med församlingens körer.


 

13
ONS
10:30 Onsdagsträffen

Onsdagsträffen

Lennart Hagegård Intervjuas om sin tid i USA av Urban Öberg