September

26
ONS
18:00 Sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors

 
Oktober

3
ONS
18:00 Sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors

 

10
ONS
18:00 Sång, Bibel och bön i kapellet, Strömsund