Eckerö församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD KALENDER • MEDIA • TV

Media

TELEFON
Telefon +358 (0)18 383 87
EPOST
eckero@evl.fi
WEBB
www.kyrktorget.fi/eckero
POSTADRESS
Kyrkgatan 43 Kyrkoby
0 AX-22270 Eckerö, Åland, Finland
BESÖK OSS
Eckerö församling
Kyrkgatan 43 Kyrkoby