Eckerö församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Sång/Kör

TELEFON
Telefon +358 (0)18 383 87
EPOST
eckero@evl.fi
WEBB
www.kyrktorget.fi/eckero
POSTADRESS
Kyrkgatan 43 Kyrkoby
0 AX-22270 Eckerö, Åland, Finland
BESÖK OSS
Eckerö församling
Kyrkgatan 43 Kyrkoby