Eckerö församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUDKALENDERMEDIATV
Eckerö kyrka

Vi lämnar något bakom oss som vi tackar för.

Vi tar emot något nytt som vi ber för.

Vi hoppas - väntar! 

Välkomna till Eckerö församling!

Kontakt + 358 (0)18 38387

Tf Kyrkoherde Berndt Berg 044-0500564

Församlingspastor Jean Banyanga 0457-3458415

Kantor Kjell Frisk 0457-3425552

Aktiviteter

Kyrkokör Catharina-Larskören (Catharinagården i Hammarland) gemensam för båda församlingar. Startar inför våren 01.02.

Klapp & Klang Startar 28.01 (Catharinagården i Hammarland)

Konfirmandundervisning Torsdagar (jämna veckor) kl 15.45 i församlingsgården Laurentius. 28.01, 11.02, 04.03

Bibelstudiegrupp  ändrad tid, startar 19.02.2021 kl 18.00 i församlingsgården Laurentius.

NYHETER

KALENDER

lördag 30/01 kl 18:00

Helgmålsbön, Den oförtjänta nåden. Präst Jean Banyanga, kantor Kjell Frisk.söndag 07/02 kl 11:00

Gudstjänst, Obs ny tid 11.00 Kyndelsmässodagen. Kristus, utstrålningen av Guds härlighet, predikant Jean Banyanga, liturg Berndt berg, kantor Kjell Frisk.lördag 13/02 kl 18:00

Helgmålsbön. Guds kärleks offerväg, predikant Jean Banyanga, liturg Berndt berg, kantor Kjell Frisk.söndag 21/02 kl 11:00

Gudstjänst. Första söndagen i fastan. Jesus segrar över frestelserna, predikant Berndt Berg, liturg Jean Banyanga, kantor Kjell Frisklördag 27/02 kl 18:00

Helgmålsbön. Bön och tro, predikant + liturg Jean Banyanga, kantor Catherine Frisk Grönberg.Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Sång/Kör

TELEFON
Telefon +358 (0)18 383 87
Telefon
EPOST

WEBB
www.kyrktorget.fi/eckero
POSTADRESS
Kyrkgatan 43 Kyrkoby
0 AX-22270 Eckerö, Åland, Finland
ÖVRIG INFORMATION:
Kyrkans öppet tider 1/5-31/8
Vardagar 9-19
lördag 10-18
söndag 10-18

BESÖK OSS

Eckerö församling
Kyrkgatan 43 Kyrkoby
Eckerö
Hitta hit