Eckerö församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUDKALENDERMEDIATV
Eckerö kyrka

Vi lämnar något bakom oss som vi tackar för.

Vi tar emot något nytt som vi ber för.

Vi hoppas - väntar! 

Välkomna till Eckerö församling!

Kontakt + 358 (0)18 38387

Tf Kyrkoherde Berndt Berg 044-0500564

Församlingspastor Jean Banyanga 0457-3458415

Kantor Kjell Frisk 0457-3425552

 

På grund av pandemirestriktionerna får för närvarande högst 10 personer delta i våra gudstjänster och helgmålsböner samt annan verksamhet. Meddela därför gärna på förhand om du vill delta! På grund av restriktionerna är det också viktigt att förhandsanmäla sig till kyrkoherde Berndt Berg tel. 044-050054 om du vill delta i skärtorsdagskvällens nattvardsgång! Delta gärna i våra gudstjänster och helgmålsböner via webben: https://www.facebook.com//eckeroforsamling/ 

 

Aktiviteter (om och när epidemiläget tillåter)

Kyrkokör Catharina-Larskören övar måndagar kl.18.30 (Catharinagården i Hammarland) gemensam för båda församlingar. 

Klapp & Klang Torsdagar kl.10.30 (Catharinagården i Hammarland) gemensamför båda församlingar.

Konfirmandundervisning  lördag  10.04 kl 10-12 (i kyrkan)  och torsdag 15.04 kl 15.45 i församlingsgården Laurentius.

Bibelstudiegrupp inställd tillsvidare, återupptas när pandemin tillåter.

NYHETER

Snart är vi tillsammans på riktigt!
Kyrkofullmäktige i Eckerö församling beslöt 09.03.2021 meddela till domkapitlet i Borgå stift att församlingen omfattar den utredning och det förslag till sammanslagningsinstrument som Clas Abrahamsson utarbetat inför samgången mellan Eckerö och Hammarlands församlingar. Domkapitlet har 16.03.2021 behandlat församlingens utlåtande. De handlingar som behövs för sammanslagningen sänds från domkapitlet till kyrkostyrelsen, som väntas behandla ärendet vid sitt maj-möte och formellt besluta att en ny gemensam Eckerö-Hammarlands församling grundas från inkommande årsskifte.
Kyrkofullmäktige i Hammarlands församling har fattat likalydande beslut.


Obs! Skärpta restriktioner!
Tillsvidare får vi inte ta emot besökare på plats vid våra helgmålsböner och gudstjänster i kyrkan. Det betyder att det för närvarande endast är möjligt att delta i helgmålsböner och gudstjänster via vår FB sida https://www.facebook.com//eckeroforsamling/ Vi välkomnar besökare till kyrkan så fort restriktionerna lättar.

KALENDER

lördag 17/04 kl 18:00

Helgmålsbön. Berndt Berg och Kjell Frisk.söndag 25/04 kl 11:00

Gudstjänst. Tredje söndagen efter påsk. Jean Banyanga och Catherine Frisk GrönbergSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Sång/Kör

TELEFON
Telefon +358 (0)18 383 87
Telefon
EPOST

WEBB
www.kyrktorget.fi/eckero
POSTADRESS
Kyrkgatan 43 Kyrkoby
0 AX-22270 Eckerö, Åland, Finland
ÖVRIG INFORMATION:
Kyrkans öppet tider 1/5-31/8
vardagar 9-19
lördag 10-18
söndag 10-18
Kansliet öppet
tisdag,onsdag o fredag 9.00-13.00

BESÖK OSS

Eckerö församling
Kyrkgatan 43 Kyrkoby
Eckerö
Hitta hit