Vistträsk fria församling, Ebeneser

Evangeliska Frikyrkan
UTBUD KALENDER • MEDIA

Media

TELEFON
Ordförande 0929-211 97
Kassör 0730919673
EPOST
Fred1bjork @gmail. Com
POSTADRESS
Sörvägen 9
94291 Vistträsk
BESÖK OSS
Vistträsk fria församling, Ebeneser
Ebeneser, Sörvägen 9, Vistträsk