Adventkyrkan i Östersund

Adventistsamfundet
Vackert ur Guds skapelse
Foto: Lillemor Brandum

Så länge jorden består skall sådd och skörd,
köld och värme, sommar och vinter, dag och
natt aldrig upphöra att skifta.  
1 Mos.8:22  


***********************************************************
Men i allt som sker finns det en Gud som har omsorg
även om oss människor. 

Sjundedags Adventistsamfundet 

Välkommen till Adventförsamlingen i Östersund.

För upplysning om lokal kontakta lillemor.brandum@adventist.se eller ring

LillemorBrandum på  0708 -518007. Telsvar finns.

 

 

 

 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Mobil 070-851 80 07
EPOST
Epost lillemor.brandum@adventist.se
WEBB
Adventkyrkan Östersund
POSTADRESS
c/o Brandum, Mjölnargränd 1
83153 Östersund
ÖVRIG INFORMATION:
Vi möts numera på olika adresser. Ta kontakt för att få information.

BESÖK OSS

Adventkyrkan i Östersund
Kontakta för adress

Hitta hit