Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Godegårds Baptistförsamling
www.kyrktorget.se/salem.godegardSalem Godegård


Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. 
Ps 121:2


Vi vill att alla ska känna sig välkomna till våra gudstjänster. Därför får du komma precis som du är till Salem oavsett om du är en övertygad kristen eller en tvivlare. 
 
Om du har frågor eller vill veta mer om oss och vår verksamhet är du mycket välkommen att kontakta oss!  


Varmt välkommen till Salem i Godegård!


Vi söker medarbetare/pastor på 50 %.


Godegård ligger i norra Östergötland. Samhället har tillsammans med kringliggande områd ca 700 innevånare. Församlingen som samverkar med EFK, har 65 medlemmar.


Barn och ungdomssarbetet prioriteras högt och det är önskvärt, att vår nye medarbetaren ägnar tid åt detta arbete. Bra sammverkan med skolan och svenska kyrkan innebär bl a påskvandringar och julvandringar växelvis i Salem och kyrkan. Vi genomför också en barnkördag per termin. Alphakurs hålls oftast en gång per år. Vi samverkar med församlingen Mötesplatsen i Örebro och med närliggande grannförsamlingar.


En nyrenoverad lägenhet på 3 rum och kök finns i Salem.


För ytterligare upplysningar kontakta: ordförande Lars Carlsson tel. 070-5696407 el. Laila Fransson tel. 070-2803205


Ansökan skickas till Godegårds Baptistförsamling, Godegårdsvägen 29, 591 98 MOTALA


Kontaktinformation

Godegårds Baptistförsamling
Evangeliska Frikyrkan

Postadress
Godegårdsvägen 29
591 98 Motala

Besöksadress
Salem, Godegårdsvägen 29, Godegård
Visa på karta

Övrig kontaktinformation
Bankgiro 873-0988

Telefon
0141-80027

Webb
www.kyrktorget.se/salem.godega...


Kalender


Januari 2017

 
22
Söndag
Påminn mig 18.00 Ekumenisk Gudstjänst i Sv Kyrkan

 
25
Onsdag
Påminn mig 19.00 Bön och bibelläsning

 
29
Söndag
Påminn mig 10.30 Församlingens Årsmöte

 
Februari 2017

 
01
Onsdag
Påminn mig 19.00 Bön och bibelläsning

 
02
Torsdag
Påminn mig 14.30 Missionsgruppen

 
05
Söndag
Påminn mig 10.30 Gudstjänst med nattvard
Predikan Arne Ottosson, Finspång

 

Visa hela kalendern