Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Godegårds Baptistförsamling
www.kyrktorget.se/salem.godegardSalem Godegård


Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. 
Ps 121:2


Vi vill att alla ska känna sig välkomna till våra gudstjänster. Därför får du komma precis som du är till Salem oavsett om du är en övertygad kristen eller en tvivlare. 
 
Om du har frågor eller vill veta mer om oss och vår verksamhet är du mycket välkommen att kontakta oss!  


Varmt välkommen till Salem i Godegård!


Vi söker medarbetare/pastor på 50 %. Godegård ligger i norra Östergötland. Samhället har tillsammans med kringliggande område ca 700 innevånare. Församlingen som samverkar med EFK, har 63 medlemmar.


Barn och ungdomssarbetet prioriteras högt och det är önskvärt, att vår nye medarbetaren ägnar tid åt detta arbete. Bra sammverkan med skolan och svenska kyrkan innebär bl a påskvandringar och julvandringar växelvis i Salemkyrkan och Sv kyrkan. Vi genomför också en barnkördag per termin. Alphakurs hålls oftast en gång per år. Vi samverkar med församlingen Mötesplatsen i Örebro och med närliggande grannförsamlingar. En nyrenoverad lägenhet på 3 rum och kök finns i Salemkyrkan. För ytterligare upplysningar kontakta: Laila Fransson tel. 070-280 32 05 el. Magnus Hellqvist 070-606 32 82. Vi finns även på www.kyrktorget.se/salem.godegard


Ansökan skickas till Godegårds Baptistförsamling, Godegårdsvägen 29, 591 98 MOTALA eller till magnus.hellqvist@telia.com.


Kontaktinformation

Godegårds Baptistförsamling
Evangeliska Frikyrkan

Postadress
Godegårdsvägen 29
591 98 Motala

Besöksadress
Salem, Godegårdsvägen 29, Godegård
Visa på karta

Övrig kontaktinformation
Bankgiro 873-0988

Telefon
0141-80027

Webb
www.kyrktorget.se/salem.godega...


Kalender


Maj 2017

 
30
Tisdag
Påminn mig 9.00 Frukostbön i affären.
Vi ber för näringslivet, skolan, servicehuset mm

 
31
Onsdag
Påminn mig 19.00 Bön och Bibelläsning

 
Juni 2017

 
04
Söndag
Påminn mig 10.30 Gudstjänst med nattvard
Predikan Ester Jarvis, Motala