Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Godegårds Baptistförsamling
www.kyrktorget.se/salem.godegardSalem Godegård

Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. 

Ps 121:2

Vi vill att alla ska känna sig välkomna till våra gudstjänster. Därför får du komma precis som du är till Salem oavsett om du är en övertygad kristen eller en tvivlare. 
 
Om du har frågor eller vill veta mer om oss och vår verksamhet är du mycket välkommen att kontakta oss!  

Varmt välkommen till Salem i Godegård!


Kontaktinformation

Godegårds Baptistförsamling
Evangeliska Frikyrkan

Postadress
Godegårdsvägen 29
591 98 Motala

Besöksadress
Salem, Godegårdsvägen 29, Godegård
Visa på karta

Övrig kontaktinformation
Bankgiro 873-0988

Telefon
Pastor Bengt Freed 073-982 88 26

Epost
bengtfreedhotmail.com

Webb
www.kyrktorget.se/salem.godega...


Kalender


Oktober 2015

 
07
Onsdag
19.00 Bibelstudie o Bön
Bengt Freed

 
11
Söndag
Påminn mig 10.30 Gudstjänst med nattvard
Bengt Freed

 
 
Påminn mig 9.30 Församlingsmöte

 
14
Onsdag
Påminn mig 14.15 Andakt i Solgläntan
Bengt Freed, Jan Tholen

 
 
Påminn mig 19.00 Bibelstudie och Bön
Bengt Freed

 
17
Lördag
Påminn mig 14.30 KONSERT
Alla välkomna

 
 
Påminn mig 9.30 BARNKÖRDAG för alla sångsugna barn
Anmälan till Linda Sjöberg 070 2751843

 
18
Söndag
Påminn mig 10.30 Bibelundervisning
Bo Lenells och Maria Karlsson

 
21
Onsdag
Påminn mig 19.00 Bibelstudie och Bön
Bengt Freed

 
25
Söndag
Påminn mig 15.00 Minigudstjänst
Bengt Freed

 

Visa hela kalendern