Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Pingstkyrkan i Skänninge
www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.skanningePingstkyrkan i Skänninge vill vara öppen för dig, en mötesplats
där du skall kunna trivas och växa som kristen och medmänniska.

Vår målsättning är att genom olika sätt finnas i samhället där församlingen skall vara en reell kraft och källa för den enskilda människans andliga behov, en kyrka, som en del av det ”offentliga rummet”, en Öppen Gemenskap tillgänglig för alla.  

Genom olika kontaktytor. Café Foajé har blivit en uppskattad och värdefull plats för samvaro i samband med våra offentliga gudstjänster och Cafékvällar.

Vad tror vi på?


Pingstförsamlingen i Skänninge är en självständig och fri,obunden församling men samtidigt en del av Pingströrelsen i Sverige med sammanlagt c:a 84000 medlemmar. Pingströrelsen i sin tur är en del av den världsvida kristna kyrkan och bekänner sig till de klassiska kristna trossatserna, som det uttrycks till exempel i den apostoliska trosbekännelsen som delas av många kyrkor i världen.


Vi har därför ingen egen separat trosbekännelse, men nedanstående punkter redogör dock i korthet för vad vi som församling anser viktigt i tron:
  • Det finns bara en Gud. Han är evig och hela universums skapare.
  • Jesus är Guds Son och genom sin död på korset och sin uppståndelse från de döda har han försonat människan med Gud. Endast genom honom kan människan få förlåtelse för synd.
  • Medlemskap i församlingen får man genom dopet - ett dop genom nedsänkning på bekännelse av en personlig tro på Jesus Kristus.
  • Den Helige Ande yttrar sig ännu idag som på de första kristnas tid och är en hjälp för den kristne att leva så som Jesus lärde.
  • Hela Bibeln är Guds ord.
  • Helande från sjukdom och även andra under kan ske som svar på bön.
  • Jesus skall komma tillbaka och hämta till himlen alla dem som tror på honom.
Vad gäller olika etiska frågor och vår syn på t.ex. alkohol, ledarskap, sexualitet mm hänvisar vi till Pingst.se som har en omfattande och väl formulerad avdelning för frågor och svar: http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=7

Välkommen till Pingstkyrkan i Skänninge!Andaktsboken Veckovis
av Lena & Otto Rimås

Kontaktinformation

Pingstkyrkan i Skänninge
Pingströrelsen

Postadress
Motalagatan 1
596 31 Skänninge

Besöksadress
Pingstkyrkan, Motalagatan 1, Skänninge
Visa på karta

Telefon
0142-418 03

Mobil
0706-20 39 77

Epost
ingvar.holmbergtelia.com

Webb
www.kyrktorget.se/pingstkyrkan...