Presentation
Kontakt

Österhankmo lägergård

www.kyrktorget.fi/osterhankmo

Lägergården ligger ca 30 km från Vasa centrum i Österhankmo i Kvevlax och är belägen nära havet på en 16 ha stor fastighet i skogsmiljö. I anslutning till lägergården finns bland annat simstrand och en beach wolley-plan. Lägergårdens omgivning erbjuder utomordentliga möjligheter till vistelse i naturen nära havet.

Lägergården används för församlingarnas skriftskolor, olika former av ungdomsarbete, missionsarbete, diakoniarbete, specialläger, familjläger och retreater samt vildmarks- och scoutverksamhet.

Lägergården erbjuder även utmärkta möjligheter för städer, kommuner, företag, organisationer, föreningar och församlingar som ordnar utbildnings- och fritidsverksamhet. Också privatpersoner kan hyra lägergården för privata familjefester.


Välkommen till Österhankmo Lägergård!

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland