Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Luleå Fridsförbund
www.kyrktorget.se/lulea.fridsforbundVid direktsändning lyssnar du via denna länk.

Luleå Fridsförbund är en kristen församling, som tillhör den laestadianska och evangelisk-lutherska väckelserörelsen, som funnits i Luleå sedan början av 1900-talet.

I organisatoriskt och administrativt avseende är Fridsförbundet en ideell kristen förening. Fridsförbundet erbjuder kristen undervisning och gemenskap och vill hjälpa människor till personlig kristen tro.

Fridsförbundets målsättning är att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen och få en personlig tro på Jesus Kristus genom  • att bättring och syndernas förlåtelse predikas i Jesu namn och blod på den Heliga Skrifts grund,

  • att verka för att Guds ord rent och klart förkunnas och de heliga sakramenten rätt förvaltas enligt Kristi instiftelse och

  • att i endräkt och kärlek främja medlemmarnas ömsesidiga uppbyggelse i den kristna tron.


De medverkande arbetar ideellt. Som undervisare fungerar både lekmän och präster. Luleå Fridsförbund har ca 180 medlemmar över 18 år. Utöver det finns ca 100 barn och ungdomar.

Mer information om Luleå Fridsförbund finner du på vår hemsida. Se gärna även kalendern för aktuellt program.


Varmt välkommen till vårt bönhus på Örnäset!

Kontaktinformation

Luleå Fridsförbund
Laestadianska Fridsföreningar

Postadress
c/o Palo, Milhällevägen 31
975 93 Luleå

Besöksadress
Bönhuset Örnäset, Vinkelgränd 4, Luleå
Visa på karta

Telefon
0920-613 41, 070-559 21 03, 070-358 23 74

Epost
infoluleafridsforbund.com

Webb
www.luleafridsforbund.com