Kristna Fridsförbundet
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.piteaKristna Fridsförbundet är en liten inomkyrklig församling i trakterna kring Kalix, Älvsbyn, Luleå och Piteå. Församlingen finns även i Norge och Finland. Vi har bönhus i Bondersbyn och Roknäs, vi har även Gudstjänster i bl.a. Svenska kyrkans lokaler. För att hitta till Roknäs bönhus, klicka på kartlänken till höger.  

Vi tror på Gud vår Fader, Sonen och den Helige Ande. Vår Gud sände sin son till oss här i världen för att frälsa alla människor - och ge oss den  enda möjligheten till evigt liv. Jesus Kristus dog på Golgatas kors och fullbordade frälsningens verk genom att uppstå för våra synders skull. Detta evangelium är till för alla. Gud skänker oss tron, så vi kan tro det. Vi kan inte och behöver inte göra något för vår salighet. Allt är klart, allt är fullbordat,  vi behöver bara ta emot det. Vi får tro oss vara Guds barn och att Hans arv  tillhör oss.                         

"
Omvänd er och tro evangelium! "

 "Och genom Hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;  

och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset.

Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike. 

I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,  

i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.  "

                                                  Paulus brev till Kolosserna Kap.1 11-15

Kontaktinformation

Kristna Fridsförbundet
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Henrik Karlsson, Lindkvistvägen 26
945 91 Norrfjärden

Besöksadress
Bönhuset, Gamla Skolvägen, Roknäs
Visa på karta

Telefon
070 -303 04 19

Vid beställning av minnestelegram ring Marianne 070-652 32 58. Betalning via bankgiro. 0911-65933 (Kassör Irene Sjölund)

Epost
kristna.fridsforbundetkyrktorget.net

Webb
www.kyrktorget.se/kristna.frid...


Kalender

Januari 2015

 
31
Lördag
Påminn mig 14.00 Samling Mjölkuddsgården Luleå

 
Februari 2015

 
28
Lördag
Påminn mig 14.00 Samling Mjölkuddsgården Luleå

 
Mars 2015

 
21
Lördag
Påminn mig 14.00 Samling Mjölkuddsgården Luleå