Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Kristna Fridsförbundet
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.piteaKristna Fridsförbundet är en liten inomkyrklig församling i trakterna kring Kalix, Älvsbyn, Luleå och Piteå. Församlingen finns även i Norge och Finland. Vi har bönhuset i Bondersbyn, men använder ofta Svenska kyrkans och andra lokaler för våra sammankomster.


Vi tror på Gud vår Fader, Sonen och den Helige Ande. Vår Gud sände sin son till oss här i världen för att frälsa alla människor - och ge oss den  enda möjligheten till evigt liv. Jesus Kristus dog på Golgatas kors och fullbordade frälsningens verk genom att uppstå för våra synders skull. Detta evangelium är till för alla. Gud skänker oss tron, så vi kan tro det. Vi kan inte och behöver inte göra något för vår salighet. Allt är klart, allt är fullbordat. Vi behöver bara ta emot det, ta emot syndaförlåtelsen genom en kristen bror eller syster. Vi får tro oss vara Guds barn och att Hans arv tillhör oss. 


                         "Omvänd er och tro evangelium! "


     "Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst:

"Frälsningen tillhör vår Gud,
 som sitter på tronen,
 och Lammet!"

                                                       Upp.7:9-10       


Kontaktinformation

Kristna Fridsförbundet
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Henrik Karlsson, Lindkvistvägen 26
945 91 Norrfjärden


Övrig kontaktinformation
E-postadress : henrik.o.karlsson@gmail.com

Telefon
070 -303 04 19

Vid beställning av minnestelegram ring Marianne 070-652 32 58. Betalning via bankgiro. 0911-65933 (Kassör Irene Sjölund)

Epost
kristna.fridsforbundetkyrktorget.net

Webb
www.kyrktorget.se/kristna.frid...


Kalender


Maj 2016

 
29
Söndag
Påminn mig 14.00

Samling Norrfjärdens församlingsgård


Norrfjärden


 
Juni 2016

 
19
Söndag
Påminn mig 13.00

Samling EFS bönhuset Sjulnäs


 


 
Juli 2016

 
01
Fredag
Påminn mig 11.00

Sommarmöte Soltun Norge


Välkomna!


 
02
Lördag
Påminn mig 10.30

Sommarmöte Soltun Norge


Välkomna!


 
03
Söndag
Påminn mig 11.00

Sommarmöte Soltun Norge


Välkomna!


 
29
Fredag
Påminn mig  Sommarmöte Storstrand Öjebyn

 

Visa hela kalendern