Kristna Fridsförbundet
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.piteaKristna Fridsförbundet är en liten inomkyrklig församling i trakterna kring Kalix, Älvsbyn, Luleå och Piteå. Församlingen finns även i Norge och Finland. Vi har bönhus i Bondersbyn och Roknäs, vi har även Gudstjänster i bl.a. Svenska kyrkans lokaler. För att hitta till Roknäs bönhus, klicka på kartlänken till höger.  

Vi tror på Gud vår Fader, Sonen och den Helige Ande. Vår Gud sände sin son till oss här i världen för att frälsa alla människor - och ge oss den  enda möjligheten till evigt liv. Jesus Kristus dog på Golgatas kors och fullbordade frälsningens verk genom att uppstå för våra synders skull. Detta evangelium är till för alla. Gud skänker oss tron, så vi kan tro det. Vi kan inte och behöver inte göra något för vår salighet. Allt är klart, allt är fullbordat,  vi behöver bara ta emot det. Vi får tro oss vara Guds barn och att Hans arv  tillhör oss.              "Gören bättring, ty himmelriket är nära."

 På den tiden skall du säga: "Jag tackar dig, HERRE, ty väl var du vred på mig, men din vrede har upphört, och du tröstar mig.

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning."  

Och I skolen ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor  

och skolen säga på den tiden: "Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken; förtäljen att hans namn är högt.

Lovsjungen HERREN, ty han har gjort härliga ting; detta vare kunnigt över hela jorden. Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

                                                                                    Jesaja kap.12

Kontaktinformation

Kristna Fridsförbundet
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Henrik Karlsson, Lindkvistvägen 26
945 91 Norrfjärden

Besöksadress
Bönhuset, Gamla Skolvägen, Roknäs
Visa på karta

Telefon
070 -303 04 19

Vid beställning av minnestelegram ring Marianne 070-337 53 70. Betalning via bankgiro. 0911-65933 (Kassör Irene Sjölund)

Epost
kristna.fridsforbundetkyrktorget.net

Webbsida
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.pitea

Kalender

Oktober 2014

 
19
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling Sjulnäs EFS bönhuset

 
November 2014

 
16
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling Sjulnäs EFS Bönhuset

 
December 2014

 
07
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling Sjulnäs EFS bönhuset

 
26
Fredag
Påminn mig 13.00 Samling Sjulnäs EFS bönhuset