Kristna Fridsförbundet
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.piteaKristna Fridsförbundet är en liten inomkyrklig församling i trakterna kring Kalix, Älvsbyn, Luleå och Piteå. Församlingen finns även i Norge och Finland. Vi har bönhus i Bondersbyn och Roknäs, vi har även Gudstjänster i bl.a. Svenska kyrkans lokaler. För att hitta till Roknäs bönhus, klicka på kartlänken till höger.  

Vi tror på Gud vår Fader, Sonen och den Helige Ande. Vår Gud sände sin son till oss här i världen för att frälsa alla människor - och ge oss den  enda möjligheten till evigt liv. Jesus Kristus dog på Golgatas kors och fullbordade frälsningens verk genom att uppstå för våra synders skull. Detta evangelium är till för alla. Gud skänker oss tron, så vi kan tro det. Vi kan inte och behöver inte göra något för vår salighet. Allt är klart, allt är fullbordat,  vi behöver bara ta emot det. Vi får tro oss vara Guds barn och att Hans arv  tillhör oss.

"Gören bättring och tro evangelium".

 


Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig.  

Nej, ingen kommer på skam, som förbidar dig; på skam kommer de som, utan sak, handla trolöst. 

HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.  

Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.  

Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de äro av evighet.  

Tänk icke på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, HERRE.  

HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.  

Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.  

Alla HERRENS vägar äro nåd och trofasthet för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd.  

För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor.  


Ps.kap25 v 2-11
Kontaktinformation

Kristna Fridsförbundet
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Henrik Karlsson, Lindkvistvägen 26
945 91 Norrfjärden

Besöksadress
Bönhuset, Gamla Skolvägen, Roknäs
Visa på karta

Telefon
070 -303 04 19

Vid beställning av minnestelegram ring Marianne 070-337 53 70. Betalning via bankgiro.

Epost
kristna.fridsforbundetkyrktorget.net

Webbsida
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.pitea

Kalender

Maj 2014

 
04
Söndag
Påminn mig 11,00 Samling Roknäs bönhus

 
11
Söndag
Påminn mig 16.00 Samling församlingsgården Norrfjärden

 
18
Söndag
Påminn mig 11.00 Samling Roknäs Bönhus

 
Juni 2014

 
15
Söndag
Påminn mig 11,00 Samling Roknäs Bönhus

 
Juli 2014

 
25
Fredag
Påminn mig  Sommarmöte Lillstrand

 
26
Lördag
Påminn mig  Sommarmöte Lillstrand

 
27
Söndag
Påminn mig  Sommarmöte Lillstrand

 
Augusti 2014

 
24
Söndag
Påminn mig 11.00 Samling Roknäs Bönhus

 
September 2014

 
20
Lördag
Påminn mig 11,00 Höstmöte Roknäs Bönhus

 
21
Söndag
Påminn mig 11.00 Höstmöte Roknäs Bönhus

 

Visa hela kalendern