Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Kristna Fridsförbundet
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.piteaKristna Fridsförbundet är en liten inomkyrklig församling i trakterna kring Kalix, Älvsbyn, Luleå och Piteå. Församlingen finns även i Norge och Finland. Vi har bönhuset i Bondersbyn, men använder ofta Svenska kyrkans och andra lokaler för våra sammankomster.


Vi tror på Gud vår Fader, Sonen och den Helige Ande. Vår Gud sände sin son till oss här i världen för att frälsa alla människor - och ge oss den  enda möjligheten till evigt liv. Jesus Kristus dog på Golgatas kors och fullbordade frälsningens verk genom att uppstå för våra synders skull. Detta evangelium är till för alla. Gud skänker oss tron, så vi kan tro det. Vi kan inte och behöver inte göra något för vår salighet. Allt är klart, allt är fullbordat. Vi behöver bara ta emot det, ta emot syndaförlåtelsen genom en kristen bror eller syster. Vi får tro oss vara Guds barn och tro att Hans arv tillhör oss.                         


                       "Omvänd er och tro evangelium! "


     Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen."
 


Joh.16:33

    


Kontaktinformation

Kristna Fridsförbundet
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Henrik Karlsson, Lindkvistvägen 26
945 91 Norrfjärden


Övrig kontaktinformation
Vid beställning av minnestelegram ring Marianne Bankgiro 863-9296 Swish 1236677017 E-postadress : henrik.o.karlsson@gmail.com

Webb
www.kyrktorget.se/kristna.frid...


Kalender


November 2017

 
19
Söndag
13.00 Samling Sjulnäs EFS bönhus h

 
25
Lördag
Påminn mig 14.00 Samling Hertsö kyrka Luleå

 
26
Söndag
Påminn mig 14.00 Gudstjänst Furagården Jörn

 
30
Torsdag
Påminn mig 13.15 Gudstjänst Rosågränd Rosvik L

 
December 2017

 
09
Lördag
Påminn mig 14.00 Samling Hertsö kyrka Luleå

 
10
Söndag
Påminn mig 13.00 Norrfjärdens församlingsgård L

 

Visa hela kalendern