Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Kristna Fridsförbundet
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.piteaKristna Fridsförbundet är en liten inomkyrklig församling i trakterna kring Kalix, Älvsbyn, Luleå och Piteå. Församlingen finns även i Norge och Finland. Vi har bönhuset i Bondersbyn, men använder ofta Svenska kyrkans och andra lokaler för våra sammankomster.

Vi tror på Gud vår Fader, Sonen och den Helige Ande. Vår Gud sände sin son till oss här i världen för att frälsa alla människor - och ge oss den  enda möjligheten till evigt liv. Jesus Kristus dog på Golgatas kors och fullbordade frälsningens verk genom att uppstå för våra synders skull. Detta evangelium är till för alla. Gud skänker oss tron, så vi kan tro det. Vi kan inte och behöver inte göra något för vår salighet. Allt är klart, allt är fullbordat. Vi behöver bara ta emot det, ta emot syndaförlåtelsen genom en kristen bror eller syster. Vi får tro oss vara Guds barn och att Hans arv tillhör oss. 

                         "Omvänd er och tro evangelium! "
 Och Ordet blev kött och bodde bland oss , och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig."  Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.

                                                                     Joh.1:14-16

Kontaktinformation

Kristna Fridsförbundet
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Henrik Karlsson, Lindkvistvägen 26
945 91 Norrfjärden


Telefon
070 -303 04 19

Vid beställning av minnestelegram ring Marianne 070-652 32 58. Betalning via bankgiro. 0911-65933 (Kassör Irene Sjölund)

Epost
kristna.fridsforbundetkyrktorget.net

Webb
www.kyrktorget.se/kristna.frid...


Kalender


Augusti 2015

 
30
Söndag
Påminn mig 11.00

Samling hos Arnold och Ulla-Britt Eriksson

Älvstrand 1 Öjebyn

Välkomna!


 
September 2015

 
19
Lördag
Påminn mig 11.00 Höstmötet Sjulnäs EFS- Bönhus

 
20
Söndag
Påminn mig 11.00

Höstmötet Sjulnäs EFS- Bönhus


 
Oktober 2015

 
11
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling

 
November 2015

 
15
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling

 
December 2015

 
06
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling

 
26
Lördag
Påminn mig 13.00 Samling