Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Kristna Fridsförbundet
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.piteaKristna Fridsförbundet är en liten inomkyrklig församling i trakterna kring Kalix, Älvsbyn, Luleå och Piteå. Församlingen finns även i Norge och Finland. Vi har bönhuset i Bondersbyn, men använder ofta Svenska kyrkans och andra lokaler för våra sammankomster.

Vi tror på Gud vår Fader, Sonen och den Helige Ande. Vår Gud sände sin son till oss här i världen för att frälsa alla människor - och ge oss den  enda möjligheten till evigt liv. Jesus Kristus dog på Golgatas kors och fullbordade frälsningens verk genom att uppstå för våra synders skull. Detta evangelium är till för alla. Gud skänker oss tron, så vi kan tro det. Vi kan inte och behöver inte göra något för vår salighet. Allt är klart, allt är fullbordat. Vi behöver bara ta emot det, ta emot syndaförlåtelsen genom en kristen bror eller syster. Vi får tro oss vara Guds barn och att Hans arv tillhör oss.                         

"
Omvänd er och tro evangelium! "

 " Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss : han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.  Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder."

                                                                     1 Joh.4:7-10

Kontaktinformation

Kristna Fridsförbundet
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Henrik Karlsson, Lindkvistvägen 26
945 91 Norrfjärden


Telefon
070 -303 04 19

Vid beställning av minnestelegram ring Marianne 070-652 32 58. Betalning via bankgiro. 0911-65933 (Kassör Irene Sjölund)

Epost
kristna.fridsforbundetkyrktorget.net

Webb
www.kyrktorget.se/kristna.frid...


Kalender


Augusti 2015

 
01
Lördag
11.00

Sommarmöte Storstrand Öjebyn

Talare från Norge, Finland och Sverige medverkar!

Hålltider:

10.30, 13.00, 15.30

Matservering.  Väkomna !


 
02
Söndag
Påminn mig 11.00

Sommarmöte Storstrand Öjebyn

Talare från Norge, Finland och Sverige medverkar!

Hålltider:

11.00 Högmässa Öjeby kyrka

14.00,  16.00

Matservering.  Väkomna !


 
30
Söndag
Påminn mig 11.00 Samling

 
September 2015

 
19
Lördag
Påminn mig 11.00 Höstmötet

 
20
Söndag
Påminn mig 11.00 Höstmötet

 
Oktober 2015

 
11
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling

 
November 2015

 
15
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling

 
December 2015

 
06
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling

 
26
Lördag
Påminn mig 13.00 Samling