Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Kristna Fridsförbundet
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.piteaKristna Fridsförbundet är en liten inomkyrklig församling i trakterna kring Kalix, Älvsbyn, Luleå och Piteå. Församlingen finns även i Norge och Finland. Vi har bönhuset i Bondersbyn, men använder ofta Svenska kyrkans och andra lokaler för våra sammankomster.


Vi tror på Gud vår Fader, Sonen och den Helige Ande. Vår Gud sände sin son till oss här i världen för att frälsa alla människor - och ge oss den  enda möjligheten till evigt liv. Jesus Kristus dog på Golgatas kors och fullbordade frälsningens verk genom att uppstå för våra synders skull. Detta evangelium är till för alla. Gud skänker oss tron, så vi kan tro det. Vi kan inte och behöver inte göra något för vår salighet. Allt är klart, allt är fullbordat. Vi behöver bara ta emot det, ta emot syndaförlåtelsen genom en kristen bror eller syster. Vi får tro oss vara Guds barn och tro att Hans arv tillhör oss.                         


                       "Omvänd er och tro evangelium! "


     Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen."
 


Joh.16:33

    


Kontaktinformation

Kristna Fridsförbundet
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Henrik Karlsson, Lindkvistvägen 26
945 91 Norrfjärden


Övrig kontaktinformation
E-postadress : henrik.o.karlsson@gmail.com

Telefon
070 -303 04 19

Vid beställning av minnestelegram ring Marianne 070-652 32 58. Bankgiro 863-9296 Swish 1236677017

Epost
henrik.o.karlssongmail.com

Webb
www.kyrktorget.se/kristna.frid...


Kalender


Maj 2017

 
28
Söndag
Påminn mig 13.00

Samling Sjulnäs EFS bönhus h

Gudstjänst 13.00

Styrelsemöte huvudstyrelsen Kl .11.00


 
Juni 2017

 
18
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling Sjulnäs EFS bönhus L

 
Juli 2017

 
07
Fredag
Påminn mig 

Sommarmöte

Folkehøgskolen Nord-Norge ( Soltun )

Norge


 
08
Lördag
Påminn mig 

Sommarmöte

Folkehøgskolen Nord-Norge ( Soltun )

Norge


 
09
Söndag
Påminn mig 

Sommarmöte

Folkehøgskolen Nord-Norge ( Soltun )

Norge


 
28
Fredag
Påminn mig 

Sommarmöte

Storstrand, Öjebyn


 

Visa hela kalendern