Kristna Fridsförbundet
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.piteaKristna Fridsförbundet är en liten inomkyrklig församling i trakterna kring Kalix, Älvsbyn, Luleå och Piteå. Församlingen finns även i Norge och Finland. Vi har bönhus i Bondersbyn och Roknäs, vi har även Gudstjänster i bl.a. Svenska kyrkans lokaler. För att hitta till Roknäs bönhus, klicka på kartlänken till höger.  

Vi tror på Gud vår Fader, Sonen och den Helige Ande. Vår Gud sände sin son till oss här i världen för att frälsa alla människor - och ge oss den  enda möjligheten till evigt liv. Jesus Kristus dog på Golgatas kors och fullbordade frälsningens verk genom att uppstå för våra synders skull. Detta evangelium är till för alla. Gud skänker oss tron, så vi kan tro det. Vi kan inte och behöver inte göra något för vår salighet. Allt är klart, allt är fullbordat,  vi behöver bara ta emot det. Vi får tro oss vara Guds barn och att Hans arv  tillhör oss.                         

"
Omvänd er och tro evangelium! "

 " Då ska hans härlighets makt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 

Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.


 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 

I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.
 

Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat" 

                                                  Paulus brev till Kolosserna Kap.1 11-15

Kontaktinformation

Kristna Fridsförbundet
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Henrik Karlsson, Lindkvistvägen 26
945 91 Norrfjärden

Besöksadress
Bönhuset, Gamla Skolvägen, Roknäs
Visa på karta

Telefon
070 -303 04 19

Vid beställning av minnestelegram ring Marianne 070-652 32 58. Betalning via bankgiro. 0911-65933 (Kassör Irene Sjölund)

Epost
kristna.fridsforbundetkyrktorget.net

Webb
www.kyrktorget.se/kristna.frid...


Kalender

April 2015

 
12
Söndag
Påminn mig 13.00 Samling Sjulnäs EFS bönhuset

 
Maj 2015

 
03
Söndag
Påminn mig 11.00 Samling Roknäs Bönhus

 
17
Söndag
Påminn mig 11.00 Samling Roknäs Bönhus

 
Juni 2015

 
07
Söndag
Påminn mig 11.00 Samling Roknäs Bönhus

 
Juli 2015

 
31
Fredag
Påminn mig 11.00 Sommarmöte Storstrand Öjebyn

 
Augusti 2015

 
01
Lördag
Påminn mig 11.00 Sommarmöte Storstrand Öjebyn

 
02
Söndag
Påminn mig 11.00 Sommarmöte Storstrand Öjebyn

 
30
Söndag
Påminn mig 11.00 Samling Roknäs Bönhus

 
September 2015

 
19
Lördag
Påminn mig 11.00 Höstmötet Roknäs bönhus

 
20
Söndag
Påminn mig 11.00 Höstmötet Roknäs bönhus

 

Visa hela kalendern