Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Kristna Fridsförbundet
www.kyrktorget.se/kristna.fridsforbundet.piteaKristna Fridsförbundet är en liten inomkyrklig församling i trakterna kring Kalix, Älvsbyn, Luleå och Piteå. Församlingen finns även i Norge och Finland. Vi har bönhuset i Bondersbyn, men använder ofta Svenska kyrkans och andra lokaler för våra sammankomster.


Vi tror på Gud vår Fader, Sonen och den Helige Ande. Vår Gud sände sin son till oss här i världen för att frälsa alla människor - och ge oss den  enda möjligheten till evigt liv. Jesus Kristus dog på Golgatas kors och fullbordade frälsningens verk genom att uppstå för våra synders skull. Detta evangelium är till för alla. Gud skänker oss tron, så vi kan tro det. Vi kan inte och behöver inte göra något för vår salighet. Allt är klart, allt är fullbordat. Vi behöver bara ta emot det, ta emot syndaförlåtelsen genom en kristen bror eller syster. Vi får tro oss vara Guds barn och tro att Hans arv tillhör oss.                         


                       "Omvänd er och tro evangelium! "


     Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen."
 


Joh.16:33

    


Kontaktinformation

Kristna Fridsförbundet
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Henrik Karlsson, Lindkvistvägen 26
945 91 Norrfjärden


Övrig kontaktinformation
E-postadress : henrik.o.karlsson@gmail.com

Telefon
070 -303 04 19

Vid beställning av minnestelegram ring Marianne 070-652 32 58. Bankgiro 863-9296 Swish 1236677017

Epost
henrik.o.karlssongmail.com

Webb
www.kyrktorget.se/kristna.frid...


Kalender


September 2017

 
23
Lördag
11.00

HÖSTMÖTE Sjulnäs EFS bönhus

Välkommen!

11.00 Lars Sjölund och Jack-Olav Zylla

12.30  Lunch

13.30  Sång av Ellen och Tea

13.45  Svein Edvardsen och H. Karlsson

15.15  Kaffe

16.00   Samkväm Majvor visar intervju

med Ingrid Stenberg.


 
24
Söndag
Påminn mig 11.00

HÖSTMÖTE Sjulnäs EFS bönhus

11.00 H. Karlsson och Svein Edvardsen

12.30 Lunch

13.30 Jack-Olav Zylla och Lars Sjölund

          Kaffe före Hemresan

          Välkommen!


 
25
Måndag
Påminn mig 11.00 Gudstjänst Roknäsgården Ljung Gul h

 
Oktober 2017

 
07
Lördag
Påminn mig  Höstmöte Kvitfors Kapell
Norge 

 
08
Söndag
Påminn mig  Höstmöte Kvitfors kapell
Norge

 
 
Påminn mig 

 

Visa hela kalendern