Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
S:t Petri katolska församling
www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.trollhattan

Människa, inse din värdighet, inse människoskapelsens ära!” säger den helige Bernhard av Clairvaux i en av sina julpredikningar.  Som om det inte skulle räcka med att Gud har skapat oss till sin avbild har Han också sent oss sin son.  Jesus Kristus har kommit på ett trefaldigt sätt: till människorna, i människorna och mot människorna.


”Han kom till de sina men de tog inte emot honom” kan vi läsa i Johannes prologen.  Jesus kom som jude i en judisk familj boende i ett judiskt område under romersk ockupation.  Men hans offentliga liv kunde inte begränsas till hans folk och snart kom många andra nationer till tro: en samarisk kvinna vid Sykars brunn, en samarisk leprasjuke, en romersk officer orolig för sin tjänares hälsa... Dock är det när Han sträcker sina armar på korset att Jesus bjuder alla folk till sig för att frälsa dem.  Hur ska vi ta emot vår frälsare när Han kommer som ett spädbarn fött bland djur i deras nattskydd?


”Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem.” (Joh. 17:26) Jesus våldför sig inte på våra hjärtan.  Han bultar men tvingar sig inte till vårt inre.  Vilken plats vill vi erbjuda honom?  Är en vrå eller ett rum värdigt honom eller är inte hela hjärtat det enda som duger åt vår Frälsare?  Det var fullt i Betlehems härbärge – är det också fullt i vårt hjärta?


”Vår vän Lasarus sover men jag går it för att väcka honom.” (Joh 11:11) Som en herde söker ett borttappat lamm söker Jesus dem som insjuknat i synden för att hela dem och ge dem liv. Han valde dock att födas liten, svag, beroende av sina föräldrars omsorg.  Hur långt bort var Han inte då från sin gudomlighet?  Han valde att avklä sig den för att vara människa som vi (utom i synd) så att vi sedan kan vända oss mot Honom i totalt förtroende.  Hur möter vi Honom?  Går vi på andra sidan gåtan?  Skyndar oss förbi och tittar ner? 


 


Människan har fått sin värdighet av Kristus, Guds son som blev som vi för att vi skulle bli Guds barn genom dopet; så att vi får del av hans gudomlighet när Han livnär oss i Eukaristin; så att vi kommer att dela hans eviga liv när vi uppstår.  Vilken värdighet! Vilken ära!  


En välsignad God Jul och Gott Nytt År 2017, önskar jag er.


                                                                              f Samuel


 


                              


Foto: Stefan Lindberg

Kontaktinformation

S:t Petri katolska församling
Katolska kyrkan i Sverige

Postadress
Box 367
461 27 Trollhättan

Besöksadress
S:t Petri kyrka
Kungsgatan 44, Trollhättan
Visa på karta

Övrig kontaktinformation

Besök oss också på:
S:t Hallvards kapell
N. Drottninggatan 28, Uddevalla

S:t Nicolai kapell
Hjeltegatan 27, Åmål

Telefon
Expeditionen: 0520-420 761
Kyrkoherde: Samuel Wambugu, 073-788 5047
Subsidiar: Thomas Andersson, 073-065 3549
Diakon: Magnus Holmberg, 073-989 9948

Fax
0520-42 07 61

Epost
trollhattankatolskakyrkan.se

Webb
Katolska kyrkan i Sverige


Kalender


Februari 2017

 
26
Söndag
11.00 Åmål, mässa

 
 
11.00 Trollhättan, högmässa/undervisning


 
 
16.00 Uddevalla, högmässa

 
28
Tisdag
Påminn mig 18.00 Åmål, mässa

 
Mars 2017

 
01
Onsdag
Påminn mig 11.00 Uddevalla, mässa OBS! ASKONSDAGEN

 
 
Påminn mig 17.30 Trollhättan,  rosenkransandakt, mässa (18.00) OBS! ASKONSDAGEN


 

Visa hela kalendern