Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Kangos kyrka
www.kyrktorget.se/kangoskyrkaKangos kyrka med sin Grönlunds orgel

Stiftelsen Kangos kyrka bildades 1969 och började arbeta för
att få till stånd ett kyrkbygge. Folket i byn skänkte virke, pengar
och dagsverken till projektet och en tomt köptes. Bygget startade 1971 och kyrkan kunde invigas tre år senare. 

Kangos kyrka är uppförd i trä med plåtbelagt sadeltak. Fasaderna är klädda med gul, stående träpanel. En fristående klockstapel bärs upp av järnbalkar hämtade från den nedmonterade hängbron över Lainio älv.

Varmt välkommen till Kangos kyrka!
Foto från svenskakyrkanipajala.seKontaktinformation

Kangos kyrka
Svenska kyrkan

Postadress
c/o Kerstin Pantzare
Södra Byavägen 44
Box 42
980 63 Kangos

Besöksadress
Kangos kyrka
Visa på karta

Mobil
072-323 20 79

Epost
kerstinpantzaretelia.com

Webb
www.svenskakyrkan.se