Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar


 

Dagens bibelord från Bibeln.se
Veckans betraktelse
Unna dig själv en stund av eftertanke. Veckans betraktelse presenteras i samarbete med LOR production.

Var du än går

Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig.   Ords 3:6

Foto: Otto Rimås

Bibeln är full av uppmaningar och löften. Ofta är de förknippade med en ömsesidighet i relationen mellan människan och Gud. Guds gåvor och hjälp kommer inte till mig per automatik och helt utan förutsättningar, lika lite som jag går in genom en dörr utan att öppna den. Men han närmar sig den som välkomnar honom och går in till den som öppnar för honom.
   Därför har den korta texten i Ordspråksboken två led. Först kommer uppmaningen att jag ska tänka på Gud var jag än går. Det är en klok inställning till livet. När jag integrerar Gud i mitt liv och låter honom vara en levande del av min vardag, då kommer jag att få allt lättare att förstå hur han vill att jag ska leva. Den pågående gemenskapen med Gud i mitt inre är nyckeln till att jag ska växa som kristen och bli allt mer lik honom.
   Det andra ledet i versen innehåller ett underbart löfte. Han ska jämna vägen för mig. Han kommer alltså att göra mer än dela mitt liv med mig. Han kommer att underlätta det för mig. Vägen jag går är som den är, men Gud kommer att aktivt hjälpa mig gå den. Han kommer att göra det mer möjligt för mig att klara av den, än vad som hade varit fallet utan hans aktiva handlande.
   Versen är ett bra exempel på att det är berikande att jämföra olika översättningar av Bibeln för att få en djupare insikt om innehållet. Varje språkdräkt kräver sin formulering, som naturligtvis ska ligga så nära den ursprungliga som möjligt. Olika hänsyn behöver tas. Ibland måste också avvägningar göras vilket av olika alternativa ord som bäst gör hebreiskan eller grekiskan rättvisa i målspråket. Få av oss klarar ju att läsa och begripa texten på originalspråket, i det här fallet hebreiska, även om den är transkriberad till vårt alfabet (BKL-DUrKYK D'yHV VHV'a YYShUr 'aUrChThYK).
   Genom att vi läser och jämför olika formuleringar i olika översättningar vidgas vår förståelse av texten och vi ser ännu tydligare vad som är vårt ansvar och vad Gud lovar att göra, som här i Ordspråksboken 3:6.
   Svenska Folkbibeln: Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.
   Norska bibeln: Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.
   Luthers Bibel 1545: …sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
   New International Version: …in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight.
   King James Version: In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
   Contemporary English Version: Always let him lead you, and he will clear the road for you to follow.
   Complete Jewish Bible: In all your ways acknowledge him; then he will level your paths.
   Det jag alltså ska göra var jag än går är att räkna med Gud, tänka på honom, erkänna honom och låta honom leda mig.
   Det Gud då lovar att göra är att jämna vägen för mig, göra mina stigar rätta, leda mig rätt, göra mina stigar raka, visa mig mina vägar, röja vägen jag ska följa och utjämna mina vägar.
   Med Gud finns förutsättningar för ett riktigt gott liv.

Ur boken Bibelvis – om att växa och studera
av Lena och Otto Rimås
Foto: Otto Rimås

 Norrbottens län Västernorrlands län Dalarnas län Gävleborgs län Värmlands län Västra Götalands län Uppsala län Stockholms län Hallands län Skåne län Blekinge län Kronobergs län Jönköpings län Kalmar län Gotlands län Östergötlands län Örebro län Södermanlands län Västmanlands län