Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar


 

Dagens bibelord från Bibeln.se
Veckans betraktelse
Unna dig själv en stund av eftertanke. Veckans betraktelse presenteras i samarbete med LOR production.

Gud talar

Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.   Heb 1:1-3 


Ett av Bibelns mest dramatiska påståenden är att Gud har förmåga att kommunicera med människan. Det baserar sig naturligtvis på den grundläggande utgångspunkten att Gud finns, att han har skapat allt och att han är intresserad av att ha en relation med sin skapelse.
   Själva Bibeln, med alla sina 66 delböcker, är i sig ett handfast uttryck för detta anspråk. På oräkneliga ställen i texterna läser vi att Gud har talat, att han har handlat. Kort sagt, att han har uttryckt sin vilja på olika sätt och att dessa texter visar oss det.
   Anspråket är onekligen häpnadsväckande. Om det är sant att Gud vill förmedla sig med människan väcks många följdfrågor. Vad vill han säga? Gör han också, eller är det bara prat? Vad gör han i så fall och vad vill han? Kan han umgås personligt med mig som enskild individ?
   Bibelns eget budskap är att den förmedlar Guds tilltal. Det finns starka skäl att ta det på stort allvar. För om det inte är sant står vi inför en av världshistoriens största bluffar. Men om det är sant har vi en guldgruva i våra händer. Och om Gud har något att säga oss är det sannolikt tillräckligt viktigt för att vi ska ha skäl att lyssna. Bibeln kallas träffande nog ofta för ”Guds ord”.
   Hebreerbrevets författare utgår från att Gud har talat många gånger till Israels folk. Den framväxande kristna tron utgick från det Gud dittills hade sagt och gjort bland sitt folk och byggde på dessa skrifter. Det som efter hand kom att kallas för ”Gamla testamentet” har haft sin givna plats bland de heliga skrifterna för kristna genom alla tider.
   Men Hebreerbrevet börjar med revolutionerande information. Gud visar sig nu på ett helt nytt sätt. Han talar ”till oss människor genom sin son… som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen”. Gud har alltså blivit synlig, och därmed begriplig, i en helt ny dimension. Han har tagit ytterligare ett steg i sin strävan att kommunicera med människan.
   Lärjungen Johannes förklarar detta i början av sitt evangelium med formuleringen ”…nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss” (Joh 1:17-18).
   Återigen står vi inför ett enormt anspråk. Jesus Kristus förkroppsligar Gud och hjälper oss därmed att förstå vem Gud är. När Jesus talar är det Gud som talar. När Jesus handlar är det Gud som handlar. Det vi beskriver som ”Nya testamentet” är helt enkelt en samling texter som förklarar för oss vad detta innebär och vilka konsekvenser det har fått för människan. Att förstå Jesus är nyckeln till att förstå Gud.
   Det finns många goda skäl att studera Bibeln. En av de mest fascinerande upptäckterna vi kommer att göra när vi väljer att öppet och ärligt söka Gud i Bibelns texter är att vi kommer att bli berörda. Gud själv kommer att bekräfta sanningen i sitt ord i vårt inre.
   Vi kan förvänta oss att han talar till oss. Med sådan kraft som bara ord från Gud kan ha. 

Ur boken Bibelvis – om att växa och studera
av Lena och Otto Rimås
Foto: Tomas Karlsson

 Norrbottens län Västernorrlands län Dalarnas län Gävleborgs län Värmlands län Västra Götalands län Uppsala län Stockholms län Hallands län Skåne län Blekinge län Kronobergs län Jönköpings län Kalmar län Gotlands län Östergötlands län Örebro län Södermanlands län Västmanlands län