Oktober
22
SÖN
kl. 11
Gudstjänst med nattvard
29
SÖN
kl. 11
Gudstjänst
November
5
SÖN
kl. 11
Gudstjänst med nattvard
11
LÖR
kl. 18
Andens ledning i församlingen.
Marita och Sten-Olof Kackur
12
SÖN
kl. 11
Gudstjänst