November
19
SÖN
kl. 11
Dylanmässa med nattvard. Sam Pettersson
26
SÖN
kl. 11
Gudstjänst
December
3
SÖN
kl. 11
Adventgudstjänst i Andreaskyrkan
10
SÖN
kl. 11
Gudstjänst med nattvard
17
SÖN
kl. 11
Gudstjänst
25
MÅN
kl. 11
Julotta