Augusti
27
SÖN
kl. 11
Gudstjänst
September
3
SÖN
kl. 11
Gudstjänst med nattvard
10
SÖN
kl. 11
Gudstjänst