September
24
SÖN
kl. 11
Gudstjänst
Oktober
1
SÖN
kl. 11
Gudstjänst med nattvard
8
SÖN
kl. 11
Gudstjänst
15
SÖN
kl. 11
Gudstjänst
22
SÖN
kl. 11
Gudstjänst med nattvard