Februari
26
SÖN
kl. 11
Gudstjänst
Mars
3
FRE
kl. 19
Världsböndagens gudstjänst i Kristuskyrkan
5
SÖN
kl. 11
Gudstjänst med nattvard.
Årsmöte efter gudstjänsten
12
SÖN
kl. 11
Gudstjänst
19
SÖN
kl. 11
Gudstjänst med nattvard