April
30
SÖN
kl. 11
Gmensam gudstjänst i Andreaskyrkan
Maj
7
SÖN
kl. 11
Gudstjänst
13
LÖR
kl. 18
Stödkonsert för Sydsudan
14
SÖN
kl. 11
Gudstjänst med nattvard
21
SÖN
kl. 11
Gemensamgudstjänst med vännerna i Andreaskyrkan, gudstjänsten hålls i Betel
28
SÖN
kl. 11
Gudstjänst med nattvard