Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
EFS Vidsel
www.kyrktorget.se/efs.vidsel 

Talet om korset – en Guds kraft 

1 Kor 1:18  


EFS i Vidsel vill vara en mötesplats människor emellan, och en mötesplats mellan människor och Gud.

Vi har gudstjänster första och tredje söndagen varje månad under perioden september - maj. Under sommaren firas gudstjänsterna på Lillstrand. 

Två gånger per månad har vi torsdagsträff 14.00 för daglediga. Torsdagar övar också barnkören 18.00. Vi välkomnar gärna nya sångare!


Exempel på övriga aktiviteter är "Kom och sjung"-kvällar, grötfest m.m.

För information se vår kalender.
Om det är något du vill fråga om så får du mycket gärna kontakta oss via e-post eller telefon.

  Varmt välkommen till EFS Vidsel!


Kontaktinformation

EFS Vidsel
EFS

Postadress
c/o Andersson, Majringen 6
942 95 Vidsel

Besöksadress
EFS, Västra Vidselsvägen 15, Vidsel
Visa på karta

Telefon
073 - 243 03 88 (kapellet)
0929 - 301 74 (ordf.)

Epost
bor.martelia.com

Webb
www.efsnorrbotten.nu