Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
EFS-kyrkan Säffle
www.kyrktorget.se/efs.saffleFoto: Henry Robertson

 

EFS-kyrkan i Säffle

 

Vi som församling vill vara en utsträckt hand till en enkel gemenskap.

En gemenskap som leder till ett personligt möte med Jesus, han som enligt Johannesevangeliet kapitel 14 vers 6 är Vägen, Sanningen och Livet. 
En gemenskap för att göra honom känd, trodd, älskad och efterföljd. Och en gemenskap med församlingen till vardags och fest.


Genom bön, undervisning, mötesplatser mellan kulturer, språk och åldrar, ett starkt socialt engagemang och en enkel församlingsstruktur uppmuntras både delande och delaktighet.

Förutom gudstjänster, Café Annorlunda, hemgrupper och andra samlingar av regelbunden karaktär, så har vi under många år hållit Alpha-kurser, en nybörjarkurs i kristen tro. Vi har också regelbundet samarbete med Sandvikengården i Edane.

Vi är också, genom Säffle Ekumeniska Råd, engagerade i "Vision Bylunda" www.facebook.com/VisionBylunda 

Med frimodighet och förväntan ser vi fram mot vad Gud som har lovat vara med oss alla dagar till tidens slut (Matt.28:20) vill göra genom oss.

ooooooo

 

Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss, så hälsa på oss i EFS-Kyrkan eller se kontaktinformationen till höger.

Besök gärna EFS i Västsverige och EFS Sverige om du vill veta mer om EFS. Besök också  vår Facebookssida och

EFS Sandvikengårdens hemsida www.sandvikengarden.se 

Vår direktadress på Kyrktorget är www.kyrktorget.se/efs.saffle 

 

 Välkommen till EFS-kyrkan i Säffle!

 

 


 

Kontaktinformation

EFS-kyrkan Säffle
EFS

Postadress
Verkstadsgatan 13
661 30 Säffle

Besöksadress
EFS-kyrkan Verkstadsgatan 13, Säffle
Visa på karta

Övrig kontaktinformation


Telefon
073-821 66 93 Margareta Wanna, ordf.

Epost
efs.kyrkan.safflegmail.com

Webb
EFS-kyrkan Säffle
Vision Bylunda
EFS-kyrkan Säffle


Kalender

Besök kalendern på hemsidan
December 2017

 
17
Söndag
17:00 Gudstjänst
Nils-Eije Stävare

 
 
18:00 - 20:00 Café Annorlunda
Terminsavslutning
Servering (Gr. 2)

 
Januari 2018

 
11
Torsdag
Påminn mig 18:30 Bibelstudium Romarbrevet
Nils-Eije Stävare

 
14
Söndag
Påminn mig 16:30 Gudstjänst   OBS DEN NYA TIDEN!
Nils-Eije Stävare

 
 
Påminn mig 18:00 - 19:30 Café Annorlunda
(Serv.gr. 3)

 
18
Torsdag
Påminn mig 19:00 Ekumeniska böneveckan
Bön och lovsångsgudstjänst i Centrumkyrkan
Tema: En ny glädje

 

Visa hela kalendern