Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
EFS-kyrkan Säffle
www.kyrktorget.se/efs.saffleFoto: Henry Robertson


 


EFS-kyrkan i Säffle


 


Vi som församling vill vara en utsträckt hand till en enkel gemenskap.

En gemenskap som leder till ett personligt möte med Jesus, han som enligt Johannesevangeliet kapitel 14 vers 6 är Vägen, Sanningen och Livet. 
En gemenskap för att göra honom känd, trodd, älskad och efterföljd. Och en gemenskap med församlingen till vardags och fest.Genom bön, undervisning, mötesplatser mellan kulturer, språk och åldrar, ett starkt socialt engagemang och en enkel församlingsstruktur uppmuntras både delande och delaktighet.

Förutom gudstjänster, Café Annorlunda, hemgrupper och andra samlingar av regelbunden karaktär, så har vi under många år hållit Alpha-kurser, en nybörjarkurs i kristen tro. Vi har också regelbundet samarbete med Sandvikengården i Edane.


Vi är också, genom Säffle Ekumeniska Råd, engagerade i "Vision Bylunda" www.facebook.com/VisionBylunda 


Med frimodighet och förväntan ser vi fram mot vad Gud som har lovat vara med oss alla dagar till tidens slut (Matt.28:20) vill göra genom oss.


ooooooo


 


Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss, så hälsa på oss i EFS-Kyrkan eller se kontaktinformationen till höger.


Besök gärna EFS i Västsverige och EFS Sverige om du vill veta mer om EFS. Besök också  vår Facebookssida och


EFS Sandvikengårdens hemsida www.sandvikengarden.se 


Vår direktadress på Kyrktorget är www.kyrktorget.se/efs.saffle 


 


 Välkommen till EFS-kyrkan i Säffle!


 


 
 

Kontaktinformation

EFS-kyrkan Säffle
EFS

Postadress
Verkstadsgatan 13
661 30 Säffle

Besöksadress
EFS-kyrkan Verkstadsgatan 13, Säffle
Visa på karta

Övrig kontaktinformation


Telefon
073-821 66 93 Margareta Wanna, ordf.

Epost
efs.kyrkan.safflegmail.com

Webb
www.kyrktorget.se/efs.saffle


Kalender

Besök kalendern på hemsidan
Oktober 2017

 
22
Söndag
Påminn mig 17:00 Gudstjänst
Nils-Eije Stävare

 
 
Påminn mig 18:00-20:00 Café Annorlunda
Servering (Gr. 2)

 
29
Söndag
Påminn mig 17:00 Horisont "Där himmel och jord möts"

1 kor. 14:26

 
 
Påminn mig 18:00-20:00 Café Annorlunda
Servering (Gr. 3)

 
November 2017

 
05
Söndag
Påminn mig 17:00 Gudstjänst
Nils-Eije Stävare

 
 
Påminn mig 18:00-20:00 Café Annorlunda
Servering (Gr. 4)

 

Visa hela kalendern