Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
EFS-kyrkan Askersund
www.kyrktorget.se/efs.askersundEFS-kyrkan Askersund


Vad är EFS?


EFS, som står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning
på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.


EFS består av ca 16.000 människor som är medlemmar i någon av de 400 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

Information om
EFS-kyrkan i Askersund finner du på vår hemsida.


Vi hoppas att du har möjlighet att besöka våra gudstjänster eller någon annan av våra samlingar.


Lyssna gärna på dagens bibelord genom att ringa 0470-241 00.
Du kan även lyssna på veckans andakt ur andaktsboken Veckovis. Ljudboken finner du längst ner på vår sida. 


Om det är något som du vill fråga om så får du mycket gärna kontakta oss via e-post eller telefon.


Välkommen till EFS-kyrkan i Askersund
Foto från den egna hemsidanKontaktinformation

EFS-kyrkan Askersund
EFS

Postadress
Gårdsjögatan 23
696 32 Askersund

Besöksadress
EFS-kyrkan, Gårdsjögatan 23, Askersund
Visa på karta

Telefon
Kyrkan 0583-106 21
EFS-präst Tomas Larsson 0583-57 41 54
Ordförande Sam Davidsson 0583-77 06 34

Mobil
EFS-präst Tomas Larsson 073-330 75 68
Ordförande Sam Davidsson 070-55 65 896

Epost
efs.askersundtelia.com,
tomas.larsson.73hotmail.com,
sam.davidssontelia.com


Webb
www.efs-askersund.se
www.efsmittsverige.org