Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Östansjö Frikyrkoförsamling
www.kyrktorget.se/backsjokyrkan


Bäcksjökyrkan
 
Vår strävan är att vara öppen för alla människors livsfrågor i ljuset av vår kristna tro. Alla samlingar i Bäcksjökyrkan är öppna för allmänheten och vi vill vara en kyrka för alla i Östansjö.
 

Församlingen har ett åttiotal medlemmar och bildades genom att medlemmar från Viby Baptistförsamling och Viby Missionsförsamling förenats.

Se vår hemsida för information om vår församling. I kalendern finner du aktuellt program.


Varmt välkommen till Bäcksjökyrkan i Östansjö!
Foto från församlingens hemsida

Kontaktinformation

Östansjö Frikyrkoförsamling
Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan

Postadress
Axgatan 1
694 72 Östansjö

Besöksadress
Bäcksjökyrkan, Axgatan 1, Östansjö
Visa på karta

Telefon
0582-521 46

Mobil
072-250 21 46 (pastor)

Webb
http://www.backsjokyrkan.se/